Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

When?

When the power of love 
is greater than the love of power
the world will know peace



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου