Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

The Beauty Of Love...

The question is asked, "Is there anything more beautiful in life than a
boy and a girl clasping hands and pure hearts in the path of
 marriage? Can there be anything more beautiful than young love?" 

And the answer is given. "Yes, there is a more beautiful thing. It is 
the spectacle of an old man and an old woman finishing their journey 
together on that path. Their hands are gnarled, but still clasped; 
their faces are seamed, but still radiant; their hearts are physically 
bowed and tired, but still strong with love and devotion for one 
another. Yes, there is a more beautiful thing than young love... Old love."

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου